Specialfunktioner

Listprofilen

Ser man listprofilen från kanten påminner den om en champagnekork men man ser också hålrum och en mellanvägg.

Hålrummen är tillsammans med träfiberinnehållet i kompositplasten till för att förhindra att materialet spricker när du skruvar eller spikar i det.

Ingjutningslist för betong

Korkens undersida är listens ansikte. Den ska linjera med betongytan och det är också i den ytan som skruvarna sätts an när något ska monteras i listen.

Listens midja är till för att ge listen maximal infästning i det material den gjuts in i. Bredden på den sidan är 35 mm. Djupet på listen, så djupt som den går in i betongen eller det material den gjuts in i är 35 mm.

Materialet

Det material som används i är en plastfiberkomposit bestående av returplast och träfiber från kutterspån. Genom användning av returplast blir produkten billigare och vi hjälper till att minska berget av returplast.

Klimatsmart infästning i betong

När du använder GRIPCON® gör du med andra ord en insats för miljön.

Vi har en tillverkningspartner som är kvalitetsmässigt ledande i Sverige och det är viktigt för oss att leverera miljöprodukter utan att ge avkall på kvalitén.

Användning

När du använder GRIPCON® lister fäster du dem med logotypsidan mot formväggen. Kan du skruva genom formen är det en bra metod som stadigt fixerar listen. Den kan också fästas med smältlim eller andra metoder som kanske passar er bättre. Det viktiga är att den fixeras säkert i formen.

Inga specialverktyg

När du använder GRIPCON® krävs inga specialverktyg för att anpassa listerna. Dina verktyg för träbearbetning duger gott. Det är lätt att såga och borra i listerna.

Resurseffektiv produkt till företag

Vi vänder oss till professionella kunder, inköpare och kommersiella företag inom industrin, byggherrar och aktörer i fastighetsbranschen.

 

Kontakta oss idag för mer information och förfrågningar på 0732-54 56 99!

Pelle Bengtsson
Tel:   +46 732-54 56 99
E-mail:  info@gripcon.com

Frågor? Kontakta oss redan idag!